ข่าว

ขอเชิญนักศึกษาหรือผู้รับบริการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ขอเชิญนักศึกษาหรือผู้รับบริการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในด้านคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน โดย ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้ที่ http://itas.nacc.go.th/go/Eit/f3ctuv ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2565

 26,351 total views,  512 views today