ข่าว

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม”กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566″

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม “ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566”

กำหนดจัดกิจกรรม : วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00-13.00 น.
สถานที่ : ณ โถงอนเกประสงค์ ชั้น 6 ตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

***นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ รับชั่วโมงกิจกรรมประเภทกิจกรรมมหาวิทยาลัย บัณฑิตพึงประสงค์ จำนวน 2 ชั่วโมง

กิจกรรมประกวดแข่งขัน ภายใต้หัวข้อ “พานสร้างสรรค์”
1. ประดิษฐ์พานไหว้ครู

  • ประดิษฐ์พานจากวัสดุเหลือใช้ หรือวัสดุรีไซเคิล
  • มีความคิดสร้างสรรค์ และสวยงาม

2. การส่งพานเข้าประกวดฯ

  • สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชาฯ จำนวนห้องละ 1 คู่
  • สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 จำนวนชั้นปีละ 1 คู่

รางวัลแข่งขัน

  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 – 500 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 – 300 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 – 200 บาท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานฝ่ายกิจการนักศึกษา โทร 02 836 3000 ต่อ 7501 เวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

#SCI #RMUTP #RMUTP66 #ฝ่ายกิจการนักศึกษา #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#พระนครเหนือ #ราชมงคลพระนคร #ประจำปีการศึกษา2566

 

Loading