Event News

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความ เพื่อคุณภาพการเกษียนอายุ

คณะพยาบาลศาสตร์ ชีวาสุขวิทยาลัย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความ เพื่อคุณภาพการเกษียนอายุ ระหว่างวันที่ 5 – 9 กันยายน 2565  จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 สิงหาคม 2565 โดยมีค่าลงทะเบียน 16,200 บาท  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม<<คลิก>>

 16 total views,  1 views today