ข่าว

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร Reskill Upskill Newskill ในกลุ่ม 8 ทักษะอุตสาหกรรม จาก 19 มหาวิทยาลัยชั้นนำ

ขอเชิญหลักสูตร Reskill Upskill Newskill ในกลุ่ม 8 ทักษะอุตสาหกรรม จาก 19 มหาวิทยาลัยชั้นนำ เพื่อนำทักษะไปต่อยอดสร้างอาชีพหรือเติบโตในสายงานปัจจุบัน

ไปที่  www.futureskill-newcareer.in.th

 38 total views,  2 views today