ข่าว

ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ education ICI Forum 2020

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) จัดงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ education ICI Forum 2020 ภายใต้แนวความคิดหลัก Reconceptualizing Higher Education to Cope with The Disruptive Economy ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

รายละเอียดหนังสือ

 

 

 70 total views,  2 views today