ข่าว

ขอเชิญเข้าร่วมประกวด Logistics Innovation Award 2018

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กำหนดจัดกิจกรรมการประกวด Logistics Innovation Award 2018 “นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ จากสถาบันการศึกษา สู่ภาคอุตสาหกรรมไทย” ประจำปี 2561  จึงขอเชิญนักศึกษาที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดดังกล่าว โดยสามารถส่งใบสมัครได้จนถึงวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม!  รายละเอียดการประกวด

ดาวโหลด  ใบสมัคร