ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้า 2 เหรียญทองแดง

ขอแสดงความยินดีกับนายเปรม เทียวมงคล นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 ประเภท คู่ชาย และนางสาวเปมิกา ศิริรัตน์ ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประเภท ทีมหญิง คว้า 2 เหรียญทองแดง ประเภทกีฬาหมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ระหว่างวันที่ 11 – 20 มกราคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี