Event News

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประกาศรับสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2565   จำนวน 1  ตำแหน่ง สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ตั้งแต่วันที่  8  – 19 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 สมัครได้ที่นี่

https://recruit.rmutp.ac.th/register/#!/

ประกาศรับสมัคร

 

 12 total views,  1 views today