ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒  ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา  ครั้งที่ ๓๓  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยนายไพศาล  การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ร่วมถ่ายภาพหมู่ และในช่วงบ่ายตรวจเครื่องแต่งกาย มีการฝึกซ้อมย่อยในการเดิน การเคารพ ให้แก่บัณฑิต