ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ให้การต้อบรับคณะผู้ตรวจประเมินสถานที่ก่อนได้รับอนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชา

เมื่อวันศุกร์ที่ 6  ธันวาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  นำโดยดร.ไพศาล  การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินสถานที่ก่อนได้รับอนุญาตผลิต ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (เฉพาะกัญชา) จากคณะผู้ตรวจประเมินสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ณ ห้องประชุมดอกคูณและชั้นดาดฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี