ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส โควิด 19

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความห่วงใยบุคลากรและนักศึกษา  ได้ดำเนินการติดต่อบริษัท เพื่อทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส โควิด 19 และแบคทีเรีย ทั้งภายในและภายนอกอาคาร  ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563  ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร