ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร สาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับผู้นำนักศึกษาทั้ง 9 คณะ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  นำโดย ดร.คณาวุฒิ  อินทร์แก้ว พร้อมด้วยทีมงานร่วมเป็นวิทยากรสาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับผู้นำนักศึกษาจากทั้ง 9 คณะ ณ ห้องประชุม D-HALL มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ในโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับกองพันทหารม้าที่ 3 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนตลาดเทวราชฯ และบริเวณป้ายรถเมล์ประจำทางหน้ามหาวิทยาลัยฯ