ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบูธนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานบริการวิชาการ ขานรับนโยบาย อว.

เมื่อวันที่ ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๓   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ร่วมจัดแสดงบูธจัดบูธนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานบริการวิชาการ โดยสนองนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม

ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ  ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย พบปะสภามหาวิทยาลัยและผู้แทนคณาจารย์ โดยมีศาสตราจารย์ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์  วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี  กรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานบริการวิชาการของคณะฯต่างๆ

นอกจากนี้  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดบูธนิทรรศการผลงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  และงานบริการวิชาการ  โดยมีดร.จิระศักดิ์  ธาระจักร์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และดร.ไพศาล  การถาง  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  ให้การต้อนรับศาสตราจารย์พิเศษ  ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  พร้อมกับเยี่ยมชมบูธคณะฯ  โดยภายในบูธได้จัดนิทรรศการฯ  อาทิเช่น  โรงเรือนต้นแบบปลูกกัญชาทางการแพทย์  ระบบ Medical Cannabis Monitoring Platform  ผลงานวิจัย “เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำ”  ผลงานวิจัยวัสดุทันตกรรม “ลิเทียมไดซิลิเกต”  ผลงานวิจัย “เครื่องสำอางค์และอาหารเสริมเพื่อสุขภาพจากสารสกัดเห็ดหลินจือแดงด้วยเทคนิคการเพาะปลูกเลี้ยงเนื้อเยื่อ  ผลงานวิจัย “ผลิตภัณฑ์แผ่นมาส์กหน้าใยไหมให้ความชุ่มชื้นจากเซริซิน ลดเลือนริ้วรอยด้วยสารสกัดมะขามป้อมและสมอ”  ผลงานวิจัย “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพรักษ์โลกตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน”  ผลงานวิจัย  “การศึกษาสารสกัดจากธรรมชาติที่เหมาะสมในการพัฒนากระบวนการผลิตครีมกันแดด”  ผลงานวิจัย “การพัฒนาคุณสมบัติของต้นแบบแผ่นมวลเบาจากเศษใบยางพาราและเถ้าไม้ยางพาราสำหรับประยุกต์ใช้ระดับภาคสนาม”  เป็นต้น

 3,070 total views,  13 views today