ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร มอบเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค ให้กับหน่วยงานต่างๆ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการผลิตเจลแอลกอฮล์และสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคสำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อประกอบอาชีพ หรือจัดทำเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคสำหรับใช้ในครัวเรือนได้

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มอบเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับบุคลากรทางการศึกษาและผู้มาติดต่อ และหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนร่วมกันป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้กับ โรงเรียนสตรีนนทบุรี วัดปากน้ำ มัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน(ปากน้ำ) สำนักงานเขตบางซื่อ และสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 (COVID-19) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

 2,955 total views,  62 views today