ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2565 “ฉลองขวัญน้อมวันทา บูชาครู”

วันที่ 22 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2565 “ฉลองขวัญน้อมวันทา บูชาครู” โดยมี ผศ.ดร. กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีให้โอวาทนักศึกษา และมี ผศ.ดร.วรินธร บุญยะโรจน์ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีภายในงานมีตัวแทนนักศึกษานำพานดอกไม้ธูปเทียนขึ้นไหว้ครู ร่วมร้องเพลงพระคุณที่สามพิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีเจิมตำราเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอน และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาดีเด่น และได้รับรางวัลชมเชยพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม  ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

 8,847 total views,  402 views today