ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร : เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

หลักสูตรที่ เปิดรับในปีการศึกษา 2566 จำนวน 6 หลักสูตร
1. วิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 8 มิถุนายน 2566
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 8 มิถุนายน 2566
3. เทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 8 มิถุนายน 2566
    รองรับศาสตร์แห่งสุขภาพและสังคมผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 8 มิถุนายน 2566
4. วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 8 มิถุนายน 2566
5. วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 8 มิถุนายน 2566
6. สถิติสารสนเทศ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 8 มิถุนายน 2566
 
สมัครออนไลน์ คลิก!
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณศุภานัน ปิ่นเจริญ
โทร.083-0645099 หรือ 02-836-3000 ต่อ 4156
email: suphanun.p@rmutp.ac.th

 76,673 total views,  1 views today