ข่าวกิจกรรม

คณะวิทย์ฯ มทร.พระนคร แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนชลประทานวิทยา และ โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 งานแนะแนวฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ออกแนะแนวการศึกษา นำโดย ผศ.ดร.วรินธร บุญยะโรจน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ นางสาวกนกนาท ทรัพย์พานิช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ได้พบเข้าพบครูแนะแนว และให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนชลประทานวิทยา และ โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต

 35,780 total views,  354 views today