ข่าวกิจกรรม

งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.. 2565) เรื่อง “การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Team Teaching” เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00-11.00 น. ผ่านช่องทาง Google meet

 56,684 total views,  528 views today