ข่าว

งาน “SCI OPEN HOUSE” เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้สนใจ เข้าร่วมชมบูธกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิทรรศการแนะนำผลงานทางวิชาการ พร้อมแนะนำหลักสูตร สาขาวิชาต่างๆ กิจกรรม LAB วิทยาศาสตร์ และเกมส์ชิงรางวัลอีกมากมาย ในงาน “SCI OPEN HOUSE” เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานดูรายละเอียดเพิ่มเติม : www.sci.rmutp.ac.th หรือ โทร. 02-836-3000 ต่อ 4159 , 4155

กิจกรรมเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • กิจกรรมแนะนำหลักสูตร
    – ชมห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น 9
    – ชมห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ชั้น 4
    – ชมห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 1
  • กิจกรรมแนะนำหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น 5
  • กิจกรรมแนะนำหลักสูตรระยะสั้นและสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ชั้น 3
  • กิจกรรมเล่นเกมส์ ตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์