ข่าว

ช่องทางการติดต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ปิดทำการชั่วคราวจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
***หากนักศึกษา มีความประสงค์จะติดต่อเรื่องต่าง ๆ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ตามช่องทางการติดต่อที่ระบุ ในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ได้เลยค่ะ

 988 total views,  1 views today