ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  นำโดยอาจารย์ศรีวิไล พวกน้อย ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6  โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต จ.ปทุมธานี โดยพาเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พร้อมแนะนำหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม  เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 2,883 total views,  80 views today