ข่าวกิจกรรม

ถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  นำโดยผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมเทิดพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๖ พรรษา  โดยกิจกรรมช่วงเช้ามีพิธีสงฆ์  ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง  ต่อจากนั้นประธานในพิธีกล่าวถวายอาศิรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายพานพุ่ม และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน  ในวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

« 1 of 2 »