ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับท่านอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ พร้อมทีมบริหารกรมการแพทย์แผนไทยฯ ซึ่งได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมกิจการปลูกและผลิตกัญชาทางการแพทย์

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.45 น. ท่าน นพ.มรุต จิรเศรษฐศิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, ท่าน นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีฯ พร้อมด้วย ผอ.นพ.เทวัญ ธานีรัตน์, ผอ.อ.มาลา สร้อยสำโรง และทีมบริหารกรมการแพทย์แผนไทยฯ ที่รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมกิจการปลูกและผลิตกัญชาทางการแพทย์ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) ณ Cannabis Sci – Factory Plant คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ดร.ไพศาล การถาง อดีตคณบดีฯ และผู้ดำเนินกิจการ, อ.ณัฐชรัตน์ กฤตธน ผอ.ศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม มทร.พระนคร ให้การต้อนรับ กิจกรรมในวันนี้ ท่านอธิบดีกรม พท.ได้ให้แนวทางการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ ตามนโยบายของรัฐบาล, และ ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.กระทรวงสาธารณสุข และ กรมการแพทย์แผนไทยฯ โดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาสายพันธุ์กัญชาไทย ให้เหมาะสมกับการนำไปผลิตตำรับยากัญชาและตำรับที่มีกัญชาปรุงผสม โดยเฉพาะการสร้างต้นพันธุ์กัญชาที่เหมาะสำหรับการใช้ผลิตน้ำมันกัญชา ตำรับเมตตาโอสถ และ ตำรับการุณย์โอสถ ซึ่ง มทร.พระนคร รับผิดชอบการปลูกและส่งวัตถุดิบดอกกัญชาแห้ง เพื่อใช้ผลิตน้ำมันกัญชา 2 ตำรับ เพื่อใช้วิจัยและรักษาผู้ป่วยกลุ่มช่องทางพิเศษ หรือ SAS กลุ่มผู้ป่วย 5 โรค (ในระยะที่ 1) คือ มะเร็ง เบาหวาน พาร์กินสัน ลมชัก สะเก็ดเงิน และ แนวทางการศึกษาเรื่องมาตรฐานของผลผลิตกัญชา ในระดับ รพ.สต.และ รพช.ระยะที่ 2 จำนวน 150 แห่ง เพื่อสร้างรูปแบบและกำหนดคุณลักษณะเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ราคาซื้อขายกัญชาในเร็วๆ นี้
การเยี่ยมชมกิจการในวันนี้ ของคณะผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ถือได้ว่า เป็นก้าวย่างที่สำคัญ สำหรับการเตรียมความพร้อม เพื่อเปิดพื้นที่คลินิกกัญชารักษาผู้ป่วย โดยใช้ตำรับเมตตาโอสถและตำรับการุณย์โอสถ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ อาคารเรือนไทย กรม พท. และ การยื่นขออนุญาตปลูกกัญชา ทั้งในระดับ รพ.สต. และ รพช. 150 แห่ง โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่จับคู่กับ รพ.สต./รพช. เพื่อใช้ผลิตยากัญชากลุ่ม 16 ตำรับแพทย์แผนไทย เพื่อใช้ใน รพ.สต./รพช.เป้าหมาย และการขออนุญาตปลูกกัญชาพันธุ์ THC สูง และกัญชาพันธุ์ CBD สูง รวม 29 แหล่งปลูก ของ มทร.พระนคร สำหรับใช้ผลิตน้ำมันกัญชาตำรับเมตตาโอสถ และ ตำรับการุณย์โอสถ ต่อไป

 147 total views,  1 views today