ข่าว

ที่ปรึกษาฯ สุชาติ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อน ผลักดัน การใช้ประโยชน์จากกัญชงอย่างครบวงจร

วันนี้ (16 กันยายน 2565) นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีลงนามความเข้าใจ (MOU) ระหว่างอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร โดยนางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การลงนาม MOU ในวันนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อบูรณาการการทำงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการขับเคลื่อน ผลักดัน การใช้ประโยชน์จากกัญชงอย่างครบวงจร รวมถึงสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ทั้งสองฝ่ายมีความเชี่ยวชาญ และนำองค์ความรู้ที่ได้จากความร่วมมือต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ ตลอดจนร่วมพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชกัญชง และพัฒนาร่วมกันให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และปริมาณ นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมโรงเรือนปลูกกัญชา ที่ชั้นดาดฟ้า และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านวิเคราะห์ทดสอบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

 17,877 total views,  465 views today