ข่าว

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนขอรับเงินคืนร้อยละ 10 ขอค่าเทอมภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562

ประกาศให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนขอรับเงินคืนร้อยละ 10 ขอค่าเทอมภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 โดยนักศึกษาจะต้องกรอกเลขที่บัญชีธนาคารและอัพโหลดรูปหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่มีข้อมูลเลขที่บัญชีและชื่อบัญชีของนักศึกษา ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ขออภัยในความไม่สะดวก
ลงทะเบียนขอรับเงินคืนได้ที่ https://www.rmutp.ac.th/refund/

RMUTP.AC.TH
มาตราการช่วยเหลือนักศึกษา ในวิกฤตโควิด-19
https://www.rmutp.ac.th/refund/?fbclid=IwAR3XVXcOui-b8Rq6ECLzawP9dHaY6DjmFva7k2SZfcZoo0o6sbTPDKD431E#!/