Event News

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง Sale Executive

ด้วยบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ให้บริการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียแบบครบวงจร  จึงเปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง Sale Executive  เพศหญิง ไม่จำกัดอายุ  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีผู้สนใจสามารถติดต่อเบอร์โทร. 088-2575465  (คุณมนสิชา  หวังภักดี)

Loading