Event News

บริษัท VST ECS (Thailand) Co., Ltd. ขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษาที่ใกล้จบการศึกษา เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ online

บริษัท VST ECS (Thailand) Co., Ltd. ขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษาที่ใกล้จบการศึกษา เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ online ใน หัวข้อ “IT Solution ในโลกธุรกิจ” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเสริมความรู้และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกการทำงานจริง

ในการฝึกอบรมน้องๆ จะได้เรียนรู้การดำเนินงานของภาคธุรกิจ IT และเส้นทางสายอาชีพทางด้าน IT รวมถึงจะได้เรียนรู้ภาพรวมของการบริหารจัดการและการออกแบบระบบ IT Solution ในองค์กรให้เหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจจากผู้มีประสบการณ์ตรง ซึ่งไม่สามารถเรียนรู้ได้จากรั้วมหาวิทยาลัย

น้องๆ ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
สนใจสมัคร คลิ๊กเลยที่นี่ https://forms.office.com/r/YNYbnWkknK

ที่มา: งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา
#rmutpjob #RMUTPTEAM #RMUTP

 23 total views,  2 views today