ข่าว

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี

แจ้งการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี
📍วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ทางระบบ zoom could meeting  นักศึกษาสามารถ สแกนคิวอาร์โค้ดลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2564
***กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมบังคับ นักศึกษาต้องเข้าทุกคน***

 788 total views,  69 views today