Event News

ประกาศรับสมัครผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประกาศรับสมัครผู้จัดการกองทุนฯ โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเข้ารับการคัดเลือก จึงขอเชิญผู้สนใจสามารถดาวโหลดรูปภาพประชาสัมพันธ์ Qr Code หรือติดต่อสอบถาม งานกฏหมาย ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน  สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โทร. 0 2237 0016-18 ต่อ 108 โทรสาร 02 273  0119