ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี (วุฒิปวช. ปวส.)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปริญญาตรี (วุฒิปวช. ปวส.)
📌 รายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์พร้อมชำระค่าลงทะเบียน วันที่ 1-6 พ.ค. 2564
📌 จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตามประกาศ ภายในวันที่ 20 พ.ค. 2564

 904 total views,  139 views today