ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รอบ TCAS 3 : Admission 1,2 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รอบ TCAS 3 : Admission 1,2 ประจำปีการศึกษา 2564
👏Admission​ 1
👏Admission​ 2
📌 รายงานตัวผ่านเว็บไซต์และชำระค่าลงทะเบียน วันที่ 14-16 มิถุนายน 2564

 503 total views,  83 views today