ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ TCAS 2 Quota

.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อรอบ TCAS 2 Quota
???ประกาศรายชื่อผ่านสัมภาษณ์ TCAS 2 Quota https://regis.rmutp.ac.th/…/RMUTP-T2-65PreConfirm.pdf
ให้ผู้ที่มีรายชื่อทุกคนเข้ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com/ ภายในวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2565
หากเลยกําหนดการยืนยันสิทธิ์แล้วจะถือว่า “ไม่ขอใช้สิทธิ์” เข้าศึกษาต่อในรอบ TCAS 2 Quota และจะไม่สามารถขอยืนยันสิทธิ์ย้อนหลังได้ทุกกรณี
?ลิงก์การเข้ายืนยันสิทธิ์ รอบ TCAS 2 Quota
?คู่มือการใช้งาน
จะประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อรอบ TCAS 2 Quota ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
?สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-665-3777 ต่อ 6302-9 , 6636 , 6314

 29,439 total views,  543 views today