ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รอบ TCAS 5 และ รับตรง 3

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รอบ TCAS 5 และ รับตรง 3
รายละเอียดเพิ่มเติม www.rmutp.ac.th/เตรียมรับสมัครนักศึกษา2563