ข่าว

ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 2 Quota เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

?ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 2 Quota เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
?กำหนดการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ 30 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
?รายชื่อสอบสัมภาษณ์ TCAS 2 Quota : https://regis.rmutp.ac.th/…/file65/(TCAS2-65)interview.pdf
สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-665-3777 ต่อ 6302-9 , 6314 , 6636

 40,612 total views,  2 views today