ข่าว

ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบ TCAS 4 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงการสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ TCAS 4 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ทปอ. พร้อมยืนยันสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2563

 

 5 total views,  1 views today