ข่าว

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษา #ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม “โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “

📣 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษา #ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม “โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ” กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงานหลังออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น.
📌 นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ที่  Join Zoom Meeting : https://zoom.us/j/92543510587?pwd=S25rc2RBMU9ORVlKVHFMVnVSUExxQT09
Meeting ID: 925 4351 0587  Passcode: 946116

 2,934 total views,  69 views today