ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.. 2565) เรื่อง “การขอผ่อนผันทหารและการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10.00-11.00 น. ผ่านช่องทาง Google meet

 76,331 total views,  523 views today