ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดการอบรมในหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ รุ่นที่ 7

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดการอบรมหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ เรื่องการใช้ยากัญชารักษาผู้ป่วย-แผนปัจจุบันและแผนไทย รุ่นที่ 7  ซึ่งได้รับเกียรติจากดร.ไพศาล  การถาง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดการอบรมฯ ในครั้งนี้ เมื่อวันที่  27 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี