ข่าว

พิธีลงนามความร่วมมือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สกัดสมุนไพรในทางการแพทย์ และทำงานวิจัยแพทย์แผนไทยกัญชา

วันที่ 23 กันยายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท Aquavan Technology Co., Ltd. เพื่อร่วมมือกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สกัดสมุนไพรในทางการแพทย์ และทำงานวิจัยแพทย์แผนไทยกัญชา โดยศึกษาและวิเคราะห์สารประกอบทั้งหมดจากกัญชา สำหรับนำประโยชน์ไปใช้ในการพัฒนาสูตรใหม่ร่วมกับกัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)