ข่าวกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ: ทำบุญตักบาตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 07.30 น. งานศิลปวัฒนธรรม และงานพัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรม จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : การร่วมทำบุญเพื่อสืบสาน พระพุทธศาสนาและรักษาพุทธประเพณี  ทั้งนี้ได้มีการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และพระภิษุสงฆ์แสดงอนุโมทนาคถา โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และร่วมตักบาตรอาหารแห้งให้กับพระภิษุสงฆ์ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริเวณหน้าอาคาร ชั้น 1

: ดูรูปทั้งหมด :

 3,155 total views,  12 views today