ข่าว

มทร.พระนคร ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการระดมสมองเพื่อจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรมที่ 3

มทร.พระนคร ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดทิศทางมหาวิทยาลัยโครงการระดมสมองเพื่อจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรมที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 สามารถรับชมผ่านทาง Facebook Live  ตั้งแด่เวลา 08.30 -12.00 น.

 

 35,464 total views,  351 views today