ข่าว

ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เยี่ยมชมและศึกษาดูงานต้นแบบนวัตกรรมการปลูกและผลิตกัญชามาตรฐานทางการแพทย์ และมาตรฐานการขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการการให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับโครงการต้นแบบนวัตกรรมการปลูกและผลิตกัญชามาตรฐานทางการแพทย์ และแนวทางการดำเนินการเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 สำหรับศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบมาตรฐานกัญชาและพืชเสพติดทางการแพทย์ (Center of Analytical testing Standard Service for Medical Cannabis and Narcotic plants) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โดยมีคณะผู้บริหารและอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ปลูกกัญชามาตราฐานทางการแพทย์และ WHO-GACP และเยี่ยมชมศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบมาตรฐานกัญชาและพืชเสพติดทางการแพทย์ ที่ให้บริการ การทดสอบสารแคนนาบินอยด์ (CBC, CBD, CBDa, CBG, CBN, THC, THCa, THCv) สารเทอร์พีน (Terpenes) สารกำจัดศัตรูพืช (Pesticides) ตัวทำละลายตกค้าง (Residual solvents) และ โลหะหนัก (Heavy metals)

พร้อมทั้งมีการเสวนาด้านการจัดการและด้านการบริหารของห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ และการเตรียมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบและสกัดกัญชาและพืชเสพติดทางการแพทย์  โดยคุณปกรณ์ โคระทัต และคุณอรุษรา มั่นคง วิทยากรจากบริษัทอินซ์เทค เมโทรโลจิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องเรียนทฤษฎี ชั้น 5 และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบและสกัดสารกัญชาและพืชเสพติดทางการแพทย์ (Analytical testing and Extraction Laboratory for Medical Cannabis and Narcotic plants) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

 2,915 total views,  95 views today