ข่าว

ยินดีต้อนรับ คุณมีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เข้าเยี่ยมชมโรงเรือนกัญชาและหารือความร่วมมือการดำเนินการกัญชาทางการแพทย์

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.ไพศาล การถาง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ คุณมีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรือนกัญชาและหารือความร่วมมือการดำเนินการกัญชาทางการแพทย์ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 3,550 total views,  1 views today