Event Newsข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันและกำหนดสถานที่สอบแข่งขันบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565

รับสมัครรายชื่อผู้มีสิทธิสอบผลการทดสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สังกัด/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งประเภทวิชาเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ (เทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา และบริการห้องปฏิบัติการ ) จำนวน  1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสมัครผ่านระบบรับ สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันที่  15 ตุลาคม 2565  ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  • ประกาศผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ข้อเขียน/ปฏิบัติ)

 478 total views,  1 views today