ข่าวกิจกรรม

ร่วมงานเปิดบ้านสานฝัน “สูงสุมารผดุงวิทย์” จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมจัดบูธนิทรรศการศึกษาต่อ เปิดบ้านสานฝัน “สูงสุมารผดุงวิทย์”  เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาของคณะให้แก่นักเรียน  และเป็นแนวทางในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี    ณ โรงเรียนสูงสุมารผดุงวิทย์ จ.สุพรรณบุรี