ข่าว

ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล คว้ารางวัลการประกวดนวัตกรรม รางวัลระดับดีมาก

คณะวิทย์ฯ ราชมงคลพระนคร แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล คว้ารางวัลการประกวดนวัตกรรม รางวัลระดับดีมาก กลุ่ม D นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ/สุขภาพสัตว์ เรื่อง การประดิษฐ์เซรามิกครอบฟันสำหรับประยุกต์ทางทันตกรรม โดยรองศาสตราจารย์วิไลวรรณ ลีนะกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๓ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ประชุมนงนุชเทรดดิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Loading