ข่าว

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมออนไลน์ 15 หลักสูตร ฟรี! !! ไม่มีค่าใช้จ่ายใด

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ 15 หลักสูตร ฟรี! !! ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ถ่ายทอดผ่าน Facebook Live ระหว่างวันที่ 10-11 และ 18 มิ.ย. 64

ดำเนินการโดย ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

(clipboard) สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมโดยแสกน QR-Code
ด่วน!! 10 ท่านแรกที่ลงทะเบียน รับฟรี “ถุงปันสุข” ภายในบรรจุด้วยผลิตภัณฑ์จากหลักสูตรฝึกอบรม

(phone) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ งานคลินิกเทคโนโลยี กลุ่มบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร
โทร 0 2665 3777 ต่อ 8203 หรือ 09 0996 3663

 917 total views,  72 views today