ข่าว

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  จ.พระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานระบบการปลูกพืชในอาคารด้วยแสงประดิษฐ์

ดร.จิระศักดิ์  ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมด้วยดร.ไพศาล การถาง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงานระบบการปลูกพืชในอาคารด้วยแสงประดิษฐ์ และขอคำแนะนำเพื่อศึกษาระบบการปลูกพืชในอาคาร  ในวันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 2,914 total views,  39 views today