ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดโครงการให้คำปรึกษาการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร (เฟส 2)

วันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 9305 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้เปิดโครงการบริการสังคม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โครงการให้คำปรึกษาการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร (เฟส 2) โดยในงานสาขาวิชาได้รายงานความสำเร็จของโครงการในเฟส 1 ต่อท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ ซึ่งสาขาวิชาฯ นำโดย ดร.กิติยศ  ตั้งสัจจวงค์ ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาวิชาการต่อ บริษัท เอลเมอร์ อินทิเกรชั่น จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย) สำหรับโครงการบริการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียอาคารกว่า 50 แห่งในเขตกรุงเทพฯ มหานคร ซึ่งในปีนี้นอกจากจะเปิดโครงการในเฟส 2 ที่ บริษัทขยายการบริการสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียอาคารในเขตภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้กว่า 200 แห่ง ยังมีกิจกรรม “รับสมัครงาน” โดย บริษัท เอลเมอร์ อินทิเกรชั่น จำกัด และ บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาทางด้านการฝึกอบรมความปลอดภัย และมาตรฐาน ISO45001) ได้มาเปิดรับสมัครและสัมภาษณ์งานนักศึกษาหลักสูตร วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (ปสธ.60) ที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้

 102,874 total views,  25 views today