ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและสร้างแรงบันดาลใจสู่การทำงานด้านสิ่งแวดล้อม (Young Environmentalist Got Talent & Inspiration)

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและสร้างแรงบันดาลใจสู่การทำงานด้านสิ่งแวดล้อม (Young Environmentalist Got Talent & Inspiration) โดย คุณวิศรุต กองเขน เป็นวิทยากรการบรรยายในหัวข้อ “เส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการทางด้านสิ่งแวดล้อม” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้อง 9307 และ อาจารย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet

 35,908 total views,  420 views today